Новинска писменост и критичко мишљење у ери пост-истине (студија)


Студију „Новинска писменост и критичко мишљење у ери пост-истине” (News literacy and critical thinking skills in the post-truth era) чине два главна поглавља. Прво је посвећено сублимирању теоријских текстова и промишљања о вестима и омогућава читаоцу да се боље упозна са феноменом вести, лажних вести, дезинформацијама, алгоритмима, изворима вести, начинима пласирања и дељења вести, разумевања вести, каналима за дезинформисање и сл. У завршном делу првог поглавља читалац се детаљно упознаје са појмом тзв. новинске писмености која у ствари представља критичко разумевање вести. У другом поглављу студије најпре су дати краћи прегледи стања медијске и новинске писмености у земљама из којих долазе партнери (Летонија, Словенија, Србија и Турска). Потом је приказана анализа обимног упитника у вези са новинском писменошћу спроведеног у овим земљама. Резултати анализе показују у којој мери је ова врста писмености развијена и које су потребе грађана у вези са едукацијом у овој области. Читањем ове студије стећи ћете јасан увид у значење и важност новинске писмености у савременом друштву.


Tренинг курс о новинској писмености


Тренинг курс о новинској писмености састоји се из укупно 17 модула груписаних у три поглавља:

  1. Understanding the news landscape
  2. Media and journalism
  3. Thinking critically about news (how to consume news critically)

Сваки од модула садржи: опис модула, садржај модула, упутства за полазнике, едукативни садржај модула, вежбе, квиз за проверу знања, референце, корисну литературу и линкове. Курс је израђен на енглеском језику. Тренутно је актуелна његова прва верзија, која ће бити коригована у складу са знањима стеченим током даље имплементације пројекта. Након тога, финална верзија курса биће преведена у потпуности на језике свих партнера на пројекту (српски, турски, словеначки и летонски). Курс је намењен свима који желе да унапреде знање из новинске писмености, као и едукаторима који желе да другима пренесу знање из ове области. У том смислу, слободан је за преузимање и коришћење.

Партнери на пројекту

Oвај пројекат је подржан од стране Европске Комисије. Овај веб-сајт изражава искључиво ставове аутора и Комисија није одговорна за садржај који се на њему налази.