Новинска писменост и критичко мишљење у ери пост-истине (студија)


Студију „Новинска писменост и критичко мишљење у ери пост-истине” (News literacy and critical thinking skills in the post-truth era) чине два главна поглавља. Прво је посвећено сублимирању теоријских текстова и промишљања о вестима и омогућава читаоцу да се боље упозна са феноменом вести, лажних вести, дезинформацијама, алгоритмима, изворима вести, начинима пласирања и дељења вести, разумевања вести, каналима за дезинформисање и сл. У завршном делу првог поглавља читалац се детаљно упознаје са појмом тзв. новинске писмености која у ствари представља критичко разумевање вести. У другом поглављу студије најпре су дати краћи прегледи стања медијске и новинске писмености у земљама из којих долазе партнери (Летонија, Словенија, Србија и Турска). Потом је приказана анализа обимног упитника у вези са новинском писменошћу спроведеног у овим земљама. Резултати анализе показују у којој мери је ова врста писмености развијена и које су потребе грађана у вези са едукацијом у овој области. Читањем ове студије стећи ћете јасан увид у значење и важност новинске писмености у савременом друштву.


Tренинг курс о новинској писмености


Тренинг курс о новинској писмености састоји се из укупно 17 модула груписаних у три поглавља:

  1. Разумевање медијског окружења
  2. Медији и новинарство
  3. Критичко промишљање о вестима (како да критички конзумирате вести)

Сваки од модула садржи: опис модула, садржај модула, упутства за полазнике, едукативни садржај модула, вежбе, квиз за проверу знања, референце, корисну литературу и линкове. Курс је израђен у више језичких верзија – на енглеском, српском, словеначком, турском и летонском. Испод можете преузети језичку верзију која вама одговара. Курс је намењен свима који желе да унапреде знање из новинске писмености, као и едукаторима који желе да другима пренесу знање из ове области. У том смислу, слободан је за преузимање, дистрибуирање и коришћење.


Новинска писменост: Смернице за едукаторе


Ове Смернице намењене су особама које желе да друге подучавају новинској писмености: библиотекарима, наставном особљу, тренерима и свим другим особама које се баве или желе да се баве образовањем одраслих, односно новинском писменошћу. Састоје из два дела. Први део даје опште инструкције за рад са одраслима, представља карактеристике одраслих ученика, различите улоге које тренер може да има, методе и технике учења, … У другом делу је дат водич за припрему сваке од 17 различитих радионица (модула) из новинске писмености. Ове радионице су детаљно описане у Tренинг курсу из новинске писмености, који је такође израђен у оквиру пројекта и доступан на овом веб сајту. У том смислу Смернице дају конкретне инструкције едукаторима како да реализују радионице у оквиру дотичног тренинг курса. Израђене су у више језичких верзија – на енглеском, српском, словеначком, турском и летонском. Смернице су под Creative Commons лиценцом и као такве су слободне за преузимање и коришћење, уз навођење извора.

Партнери на пројекту

Oвај пројекат је подржан од стране Европске Комисије. Овај веб-сајт изражава искључиво ставове аутора и Комисија није одговорна за садржај који се на њему налази.