О ПРОЈЕКТУ

Општи циљ пројекта Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking (ESSENTIAL) јесте развој друштва самосвесних грађана који критички размишљају и имају способност да исправно перципирају медијске садржаје, што је предуслов да квалитетно учествују у демократским процесима у својој заједници и на глобалном нивоу.


У оквиру пројекта биће креирана два јавно доступна онлајн едукативна курса из области новинске писмености, један који ће помоћи грађанима да развију критичко мишљење и постану способни да исправно разумевају медијске вести, и други намењен стручњацима који желе да се озбиљније баве едукацијом грађана у овој области. Поред тога, током пројекта ће запослени из партнерских институција проћи обуку, стећи потребна знања и почети да едукују грађане у овој области.


Пројектом се развија свест о значају критичког мишљења и разумевања медијских садржаја, како за грађанина као појединца, тако и за развој демократског друштва уопште.

Период реализације: 2020-2022

Пројекат се реализује у оквиру ЕУ програма Еразмус+, Кључна активност 2: Стратешка партнерства у образовању одраслих.

Oвај пројекат је подржан од стране Европске Комисије. Овај веб-сајт изражава искључиво ставове аутора и Комисија није одговорна за садржај који се на њему налази.