MOOC

Ziņu pratības tiešsaistes apmācību kurss

Šis kurss ir paredzēts, lai palīdzētu indivīdiem kļūt par gudriem ziņu patērētājiem un informētiem pilsoniskās dzīves dalībniekiem. Tā pirmais mērķis ir izglītojamo kritiskās domāšanas un ziņu pratības prasmju attīstīšana, kas nepieciešamas, lai spriestu par ziņu ticamību. Otrais mērķis ir atbalstīt pasniedzējus, kuri māca šīs prasmes.

1. daļa 2. daļa 3. daļa 4. daļa

MOOC 1.daļa

1. nodarbība: Pēcpatiesības un viltus ziņas
Šīa nodaļas mērķis ir izskaidrot postpatiesības un viltus ziņu jēdzienus un to, kā tie apdraud demokrātiju un sabiedrības un indivīdu labklājību.

2. nodarbība: Informācijas traucējumi
Šīs nodaļas galvenais mērķis ir iepazīstināt ar informācijas traucējumu konceptuālo ietvaru, lai apmācītu izglītojamos spēju atpazīt un atšķirt dažādas informācijas traucējumu kategorijas un veidus un analītiski un kritiski pievērsties, kad viņi ar tiem saskaras.

3. nodarbība: Informācijas piesārņojuma cēloņi un sekas
Šīs nodaļas galvenais mērķis ir iepazīstināt ar informācijas piesārņojuma cēloņiem un sekām, lai palielinātu izglītojamo izpratni par informācijas piesārņojuma radīšanas motivāciju un tā iespējamo ietekmi.

4. nodarbība: Interneta un sociālo mediju loma informācijas piesārņojuma radīšanā
Šīs nodarbības galvenais mērķis ir izskaidrot interneta un sociālo mediju lomu informācijas piesārņojuma veidošanā un tiešsaistes lietotāju uzticamībā.

5.  nodarbība: Misinformācijas psiholoģija
Šīs nodarbības galvenais mērķis ir prezentēt kognitīvos mehānismus, kas padara cilvēkus neaizsargātus pret misinformāciju; kas padara dezinformāciju noturīgu un grūti izlabojamu; ko var izmantot, lai novērstu dezinformācijas ietekmi, kā arī izplatīšanos.

6.  nodarbība: Algoritmu laikmets
Šīs nodarbības galvenais mērķis ir palielināt izpratni par algoritmiem, to darbību un to, kā tie ietekmē cilvēkus un sabiedrību, kā arī automatizētas lēmumu pieņemšanas priekšrocības un sekas.

7.  nodarbība: Globālās ziņu patēriņa tendences
Šīs nodarbības galvenais mērķis ir sniegt pārskatu par globālajām ziņu patēriņa tendencēm, lai veidotu izpratni par ziņu auditorijas attieksmi, paradumiem un vēlmēm, viņu izpratni par jaunumiem saistītajām problēmām, mainīgo vidi ap ziņām dažādās valstīs, laiku , kultūra un demogrāfiskās iezīmes.

8.  nodarbība: Ziņu pratība
Šīs nodarbības galvenais mērķis ir definēt ziņu pratību, tās galvenos pamatelementus un ziņu pratības apmācības programmas saturu.
MOOC 2. daļa

9.  nodarbība: Mainīga mediju vide
Šīs nodarbības galvenais mērķis ir sniegt pārskatu par digitālo revolūciju un jauno mediju rīkiem, kā arī šīs jaunās ekosistēmas ietekmi uz cilvēkiem. Nodarbības sekundārais mērķis ir sniegt vadlīnijas pasniedzējiem, kuri vēlas izmantot nodarbības saturu, lai mācītu savus studentus. Izpratne par digitālo transformāciju, ar ko saskaras sabiedrība, palīdz arī izvērtēt cilvēku jaunās lomas mainīgajā mediju vidē.

10.nodarbība: Vārda brīvība
Šīs nodarbības galvenais mērķis ir izskaidrot vārda brīvību un citas saistītas tiesības, un to funkcijas.

11. nodarbība: Žurnālistika. Jaunas žurnālistikas prakses un to sociālā ietekme
Šīs nodarbības galvenais mērķis ir aprakstīt galvenās žurnālistikas īpašības, izskaidrot žurnālistikas vērtību ietekmi un raksturot jaunu žurnālistikas prakšu iedarbību uz sabiedrību.
MOOC 3.daļa

12. nodaļa: Ziņu atšķiršana no cita mediju satura
Šīs nodarbības galvenais mērķis ir iepazīstināt studentus ar to, kā atšķirt ziņas no cita mediju satura. Nodarbības sekundārais mērķis ir sniegt vadlīnijas pasniedzējiem, kuri vēlas izmantot nodarbības saturu, lai mācītu savus studentus.

13. nodarbība: Uzticami informācijas avoti
Nodarbības galvenais mērķis ir iepazīstināt studentus ar uzticamiem informācijas avotiem, lai palīdzētu atpazīt un atšķirt dažādus informācijas avotus un to veidus. Nodarbības sekundārais mērķis ir sniegt atbalstu pasniedzējiem, kuri vēlas izmantot nodarbības saturu, lai mācītu savus studentus.

14. nodarbība: Efektīvas meklēšanas stratēģijas
Nodarbības galvenais mērķis ir izskaidrot dažādas meklēšanas funkcijas un operatorus, kas nepieciešami efektīvas meklēšanas stratēģijas izstrādei.

15. nodarbība: Filtru pārvaldība

Nodarbības pamatmērķis ir izskaidrot, kā pārvaldīt filtrus un ko var darīt, lai no tiem izvairītos.

16. nodarbība: Patiesuma pārbaudes rīki un metodes
Šīs nodarbības primārais mērķis iepazīstināt ar rīkiem un metodēm informācijas patiesuma pārbaudīšanā.

17. nodarbība: Faktu pārbaudes platformas un to pakalpojumi
Šīs nodarbības primārais mērķis ir iepazīstināt ar faktu pārbaudes platformām, to darbību un pakalpojumiem.
MOOC 3.daļa

18. nodarbība: Vadlīnijas pasniedzējiem
Šī nodaļa palīdzēs pasniedzējiem izstrādāt, īstenot un novērtēt nodarbības (1.–16.) par dažādiem ziņu pratības aspektiem.

Pasniedzējiem