MOOC

Spletni tečaj o novičarski pismenosti

Tečaj je zasnovan tako, da pomaga posameznikom, da postanejo pametni potrošniki novic in informirani udeleženci v državljanskem življenju. Prvi cilj je razvoj kritičnega mišljenja in spretnosti novičarske pismenosti udeležencev, ki so potrebne za presojo zanesljivosti in verodostojnosti novic. Drugi cilj je opolnomočenje trenerjev, ki učijo te veščine.

1. del 2. del 3. del 4. del

MOOC 1. del

MODUL 1: POST-RESNICE in LAŽNE NOVICE
Glavni namen tega modula je pojasniti pojma post-resnica in lažne novice ter kako ogrožata demokracije ter blaginjo družb in posameznikov.

MODUL 2: INFORMACIJSKE MOTNJE
Glavni namen tega modula je predstaviti konceptualni okvir informacijskih motenj, da bi udeleženci lahko prepoznali in razlikovali med različnimi kategorijami in vrstami informacijskih motenj ter analitično in kritično pristopili, ko se z njimi srečajo.

MODUL 3: VZROKI in POSLEDICE INFORMACIJSKE ONESNAŽENOSTI
Glavni namen tega modula je predstaviti vzroke in posledice informacijske onesnaženosti, da bi povečali ozaveščenost udeležencev izobraževanja o različnih motivih za nastanek informacijskega onesnaževanja in njegovih možnih posledic.

MODUL 4: VLOGA INTERNETA in DRUŽBENIH MEDIJEV pri USTVARJANJU INFORMACIJSKE ONESNAŽENOSTI
Glavni namen tega modula je razložiti vlogo interneta in družbenih medijev pri ustvarjanju informacijske onesnaženosti in verodostojnosti spletnih uporabnikov.

MODUL 5: PSIHOLOGIJA NAPAČNIH INFORMACIJ
Glavni namen tega modula je predstaviti kognitivne mehanizme, zaradi katerih so ljudje ranljivi za napačne informacije; zaradi katerih so napačne informacije obstojne in jih je težko popraviti ter; ki se lahko uporabijo za preprečevanje vpliva in širjenja napačnih informacij.

MODUL 6: DOBA ALGORITMOV
Glavni namen tega modula je ozaveščanje o algoritmih, njihovem delovanju in vplivu na ljudi in družbo ter o prednostih in posledicah avtomatiziranega odločanja.

MODUL 7: SVETOVNI TRENDI PORABE NOVIC
Glavni namen tega modula je predstaviti pregled svetovnih trendov porabe novic, da bi razvili razumevanje stališč, navad in naklonjenosti njihovega občinstva, njihovega zavedanja o vprašanjih, povezanih z novicami, spreminjajočega se okolja novic v različnih državah, času, kulturi in demografskih značilnostih.

MODUL 8: PISMENOST NA PODROČJU NOVIC
Glavni namen tega modula je opredeliti pismenost na področju novic, njene glavne gradnike in vsebino programa usposabljanja za novičarsko pismenost.
MOOC 2. del

MODUL 9: SPREMINJAJOČE SE MEDIJSKO OKOLJE
Glavni namen tega modula je predstaviti pregled digitalne revolucije in novih medijskih orodij ter učinke tega novega ekosistema na ljudi. Sekundarni namen je usmerjati izvajalce usposabljanja, ki želijo vsebino tega modula uporabiti pri usposabljanju svojih udeležencev. Sposobnost razumevanja digitalne preobrazbe, s katero se soočajo družbe, pomaga tudi pri ocenjevanju novih vlog ljudi v spreminjajočem se medijskem okolju.

MODUL 10: SVOBODA IZRAŽANJA
Glavni namen tega modula je razložiti svobodo izražanja in druge povezane pravice ter njihove funkcije.

MODUL 11: NOVINARSTVO, NOVE NOVINARSKE PRAKSE IN NJIHOVI DRUŽBENI UČINKI
Glavni namen tega modula je opisati glavne značilnosti novinarstva, razložiti vpliv novinarskih vrednot in opredeliti učinke novih novinarskih praks na družbo.
MOOC 3. del

MODUL 12: RAZLIKOVANJE MED NOVICAMI IN DRUGIMI MEDIJSKIMI VSEBINAMI
Glavni namen tega modula je udeležencem predstaviti, kako ločiti novice od drugih medijskih vsebin. Sekundarni cilj je usmerjanje izvajalcev usposabljanja, ki vsebino tega modula uporabljajo pri izobraževanju svojih udeležencev.

MODUL 13: VIRI ZANESLJIVIH INFORMACIJ
Glavni namen tega modula je udeležencem predstaviti vire zanesljivih informacij, da bi jim pomagali prepoznati in razlikovati med različnimi kategorijami in vrstami virov informacij. Sekundarni cilj je usmerjanje izvajalcev usposabljanja, ki vsebino tega modula uporabljajo pri izobraževanju svojih udeležencev.

MODUL 14: UČINKOVITE STRATEGIJE ISKANJA
Glavni namen tega modula je razložiti nekatere iskalne funkcije in operatorje, ki so potrebni za razvoj učinkovite strategije iskanja.

MODUL 15: UPRAVLJANJE FILTROV
Glavni namen tega modula je razložiti, kako upravljati filtre in kaj lahko storite, da se jim izognete.

MODUL 16: ORODJA IN TEHNIKE PREVERJANJA
Glavni namen tega modula je razložiti orodja in metode, ki se lahko uporabljajo za preverjanje.

MODUL 17: PLATFORME IN STORITVE ZA PREGLED DEJSTEV
Glavni namen tega modula je pojasniti platforme za preverjanje dejstev, njihovo delovanje in storitve preverjanja dejstev.
MOOC 4. del

MODUL 18: SPLOŠNE SMERNICE za IZVAJALCE USPOSABLJANJA
Ta modul pomaga izvajalcem usposabljanja pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju učnih ur o različnih vidikih novičarske pismenosti (moduli 1-17).

Za izvajalce